Påmeldingen er bindende. Ingen del av påmeldingsavgiften vil bli refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker ikke kan delta, f eks sykdom.

Lisens/forsikring
Alle løpere i trimklassen har i sin startkontingent betalt en ulykkesforsikring.

KLASSER

Aktivklassen, med tidtaking, er for deltakere f.o.m. 15 år (født i 2009 eller tidligere). NSFs klasseinndeling.

Trimklassen fra Fjellstua: uten tidtaking, er for deltakere f.o.m. 15 år (født i 2009 eller tidligere).

Ref. NSF’s reglement for turrenn.

Tidsfrist ved mellomtid:

De løperne fra Rjukan Fjellstue som ikke har passert Bitringsnatten før kl. 1400 vil ble stoppet og tatt ut av løpet, evt at de forsetter på eget ansvar og da uten at de regnes som deltakere av Gaustaløpet.

VED EN EVT AVLYSNING  (Dette i ht til NSFs reglement)

Ved avlysning på renndagen:
Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/eller klimatiske forhold eller annen “force majeure”, beholder arrangøren startkontingenten. Deltakeravgiften, går til skikretsen i sin helhet, kr. 20,- i trimklassen og kr. 30,- i konkurranseklassene. Dvs ingen tilbakebetaling ved avlysning på renndagen.

Ved avlysning før renndagen:
Ved avlysning før renndagen tilbakebetales:
I trimklassen 50 % av startkontingentdelen + deltakeravgift og engangslisensen.
I konkurranseklassene 50 % av startkontingentdelen + deltakeravgift og evt engangslisens.

Værforbehold

Er værforholdene slik at arrangøren v/juryen mener det vil medfører for stor risiko for løperne å avvikle skirenn, tas det forbehold om rett til å avlyse rennet på kort varsel (samme dag).

Transportutgifter:
Ingen del av dette blir tilbakebetalt ved avlysning.

Startkontingentdelen er i trimklassen, ved en eventuell avlysning:
Påmeldingsavgiften ser du under fanen påmelding og priser.
Startkontingentdelen er påmeldingsavgiften minus adm- og registreringsavgift, transportutgifter, deltakeravgift og lisens.

Startkontingentdelen er i konkurranseklassene, ved en eventuell avlysning:
Påmeldingsavgiften ser du under fanen påmelding og priser.
Startkontingentdelen er påmeldingsavgiften minus adm- og registreringsavgift, transportutgifter, deltakeravgift og evt betalt engangslisens.

Bagasje:

Det blir ordnet med transport av bagasje fra Rjukan Fjellstue til Gransherad Skule. Merk bagasjen godt og hold den samlet.

FRAKT AV BAGASJEN PÅ EGET ANSVAR.

Premiering:

Premiering av 1/3 av de startende i hver av de aktive klassene. Premiering til rennets raskeste løper i dame- og herreklassen. Deles ut kun en gang til samme løper.
Trimklasse: ingen tidtaking. Deltagerpremie.
Premieutdeling på Gransherad skole ca. kl. 14.30.  Premier vil ikke bli ettersendt.

Merker:

Gaustamerket i bronse tildeles løpere etter 5 fullførte løp i aktivklassen. Etter 10 fullførte løp tildeles merket i gylt. Etter 15, 20, 25, 30, 40 og 50 løp deles ut utmerkelser.